Wszystkie porady zarezerwowane online odbywają się telefonicznie

Po odbyciu porady telefonicznej lekarz może zalecić wizytę w Przychodni.

Bezwzględny zakaz przychodzenia do Przychodni bez wyraźnego zalecenia lekarza mają:

- wszyscy chorzy z objawami infekcji układu oddechowego

- osoby które przez ostatnie 14 dni miały kontakt z chorym z rozpoznaniem lub podejrzeniem zakażenia koronawirusem

Inno4Med Sp. z o. o. © 2020